Een QR code toevoegen aan je brief naar ouders of leerlingen

Wil je een QR code toevoegen aan je brief naar ouders of leerlingen zodat die met een smartphone kan gescand worden om naar te surfen? Dat kan met bijvoorbeeld http://goqr.me – dit filmpje toont de stappen die je daarvoor kan doen. Tip: Voeg het internetadres sowieso ook als tekst toe...Read more
BNGL-laptop gebruiken voor … Bingel

BNGL-laptop gebruiken voor … Bingel

Op de schoollaptops staat een internet browser. Dat wordt gebruikt om zaken op internet te kunnen opzoeken / gebruiken. Een zo’n internet browser heet “Firefox Browser”. Dit filmpje toont hoe je die start en hoe je daarin naar Bingel gaat.Read more

Op deze website vind je summier enige uitleg terug over zaken die ooit in de school gecommuniceerd zijn rond ICT in de school. Dat kan gaan om truukjes om iets op te lossen, om tips die bijvoorbeeld tijdens de les kunnen worden toegepast, of informatie over de ICT-infrastructuur van de...Read more
BNGL-computers voor leerlingen

BNGL-computers voor leerlingen

BNGL-computers zijn computers die bedoeld zijn voor leerlingen om op te oefenen. Er zijn geen restricties: die computers bevatten geen gevoelige informatie en een leerling mag daar op experimenteren bij de vleet. Ze zijn eenvoudig te her-installeren als er teveel geëxperimenteerd is. Dit filmpje toont het aan- en uitzetten van...Read more
Computereiland aan- of uitzetten

Computereiland aan- of uitzetten

Als je het ICT-lokaal binnenkomt zie je meteen rechts een rij van 4 nieuwe computers staan. Deze zijn geïnstalleerd volgens het principe zoals later alle computers gaan zijn: één aan-/uitknop voor een heel eiland de computer bevat een standaard-installatie zoals die op alle leerling-PC’s of laptops staat: alle machines hetzelfde...Read more