BNGL-computers voor leerlingen

BNGL-computers zijn computers die bedoeld zijn voor leerlingen om op te oefenen. Er zijn geen restricties: die computers bevatten geen gevoelige informatie en een leerling mag daar op experimenteren bij de vleet. Ze zijn eenvoudig te her-installeren als er teveel geƫxperimenteerd is.

Dit filmpje toont het aan- en uitzetten van zo’n BNGL-computer. Alle computers in de school waar leerlingen op kunnen werken zijn/worden hetzelfde opgebouwd als diegene die hier getoond wordt. Dan hebben we het over alle laptops en (op dit moment) enkele desktop computers.