BNGL-laptop gebruiken voor … Bingel

BNGL-laptop gebruiken voor … Bingel

Op de schoollaptops staat een internet browser. Dat wordt gebruikt om zaken op internet te kunnen opzoeken / gebruiken. Een zo’n internet browser heet “Firefox Browser”. Dit filmpje toont hoe je die start en hoe je daarin naar Bingel gaat.Read more
BNGL-computers voor leerlingen

BNGL-computers voor leerlingen

BNGL-computers zijn computers die bedoeld zijn voor leerlingen om op te oefenen. Er zijn geen restricties: die computers bevatten geen gevoelige informatie en een leerling mag daar op experimenteren bij de vleet. Ze zijn eenvoudig te her-installeren als er teveel geëxperimenteerd is. Dit filmpje toont het aan- en uitzetten van...Read more
Computereiland aan- of uitzetten

Computereiland aan- of uitzetten

Als je het ICT-lokaal binnenkomt zie je meteen rechts een rij van 4 nieuwe computers staan. Deze zijn geïnstalleerd volgens het principe zoals later alle computers gaan zijn: één aan-/uitknop voor een heel eiland de computer bevat een standaard-installatie zoals die op alle leerling-PC’s of laptops staat: alle machines hetzelfde...Read more

Alle schermen in het ICT-lokaal beheren

Dit filmpje toont kort twee functies van een systeem om sommige aspecten voor het lesgeven in het ICT-lokaal te vergemakkelijken: schermen uitzetten voor een klassikaal uitlegmomentje met 1 klik op alle computers eenzelfde website openen Andere functies van het systeem worden later aan dit (of een nieuw) bericht toegevoegd na...Read more